Liên hệ

Địa chỉ: Khu công nghiệp Lương Sơn, Km36 – QL6, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Số điện thoại: 0218 390 6979 – 08 5555 0000

Email: hcns.bigfa@gmail.com

Website: www.bigfa.vn