Dây chuyền chiết rót, siro

Dây chuyền dạng lỏng: yêu cầu rất nghiêm ngặt về vi sinh. Thông thường nhân viên đang làm tại dây chuyền dạng lỏng sẽ không được sang các dây chuyền khác. Hiện tại dây chuyền dạng lỏng có các thiết bị máy móc như: nồi nấu siro, máy chiết chai tự động 6 vòi, máy đóng ống 5 kim, máy đóng túi dịch. Đây là các dạng bao bì cấp 1 rất phổ biến để chứa dung dịch.

Bài viết trước đó Dây chuyền đóng gói cấp 1
Bài viết sau đó Dây chuyền nang cứng