Nguyên liệu

Nguồn nguyên liệu chính của nhà máy được lấy từ vùng nguyên liệu và các nhà cung cấp uy tín trên thị trường. Nguyên liệu được nhập vào nhà máy sẽ được phòng QC lấy mẫu và kiểm định các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh theo dược điển Việt Nam 5, Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc. Nguyên liệu đạt chuẩn sẽ được cân và chuyển vào sản xuất.