VỀ CHÚNG TÔI

Nguyên liệu

Nguyên liệu

Nguồn nguyên liệu chính của nhà máy được lấy từ vùng nguyên liệu và các nhà cung cấp uy tín trên thị trường. Nguyên liệu được nhập vào nhà máy sẽ được phòng QC lấy mẫu và kiểm định các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh theo dược điển Việt Nam 5, Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc. Nguyên liệu đạt chuẩn sẽ …

Dây chuyền chiết rót, siro

Dây chuyền chiết rót, siro

Dây chuyền dạng lỏng: yêu cầu rất nghiêm ngặt về vi sinh. Thông thường nhân viên đang làm tại dây chuyền dạng lỏng sẽ không được sang các dây chuyền khác. Hiện tại dây chuyền dạng lỏng có các thiết bị máy móc như: nồi nấu siro, máy chiết chai tự động 6 vòi, máy đóng ống 5 kim, máy đóng túi dịch. Đây …

Dây chuyền nang cứng

Dây chuyền nang cứng

Dây chuyền nang cứng: bao gồm các phòng: Tạm trữ nguyên liệu, pha chế, chạy máy, định hình, đóng gói cấp 1. Nguyên liệu đạt tiêu chuẩn và được cân tại phòng cân ở Kho nguyên liệu theo lệnh sản xuất. Sau đó, Bộ phận kho sẽ chuyển nguyên liệu vào phòng Tạm trữ nguyên liệu. Bộ phận sản xuất sẽ lấy …